Arqzyme | FAQ
22796
page-template-default,page,page-id-22796,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

/FAQ (PREGUNTES FREQÜENTS)

Bio-fMF®

(Bio-ferments de Microorganismes Funcionals®)

 

Què son els microorganismes?

Els microorganismes són organismes microscòpics (no poden ser vistos directament per l’ull humà), que habiten pràcticament tots els ambients i diferents condicions de la terra. Els microorganismes viuen a la superfície dels materials, al terra, les plantes, els humans i animals, l’aigua, fins i tot en xemeneies volcàniques, amb temperatures elevades o baixes, en gairebé tot el rang de pH, en ambients amb oxigen o en anaerobiosi, etc.

 

Quin tipus de microorganismes existeixen?

Els científics poden classificar els microorganismes segons diferents criteris (metabolisme, informació genètica, filogenètica, etc.). Segons la classificació més general i coneguda, la filogenètica, existeixen diferents tipus de microorganismes: virus, bacteris, protozous, algues i fongs

 

Tots els microorganismes son perjudicials?

En absolut. Encara que és veritat que hi ha microorganismes que, des del punt de vista antropològic, poden ser perjudicials (provocant infeccions, malalties, degradant materials, etc.), molts microorganismes ens aporten beneficis a nosaltres, als animals, les plantes, medi ambient i materials . De fet, la vida al planeta no seria possible sense l’existència de microorganismes.

 

Com ens ajuden els microorganismes?

Al medi ambient, els microorganismes estan involucrats en els cicles biogeoquímics, transformen compostos de carboni, nitrogen, fòsfor, potassi, i altres elements químics en formes assimilables per a les plantes, o en forma de gas o en forma mineral, per completar el cicle necessari per a la vida, descontaminar, etc. En qualsevol superfície (materials, sòl, plantes, etc.), prevenen de la infecció d’organismes patògens. En el cos humà i animal, recobreixen la pell i les superfícies externes, on exerceixen una funció de protecció. A l’intestí, ens ajuden a digerir l’aliment i ens protegeixen d’infeccions. Els microorganismes són els responsables de la major part de la producció d’oxigen al planeta, són capaços de degradar hidrocarburs, també són capaços d’eliminar gasos tòxics i contaminants, degraden diferents formes de nitrogen (amoníac, nitrats, nitrits), i multitud de funcions beneficioses.

 

 

¿Per què utilitzar microorganismes en los materials construcció?

Els microorganismes beneficiosos de Arqzyme no només milloren les condicions dels materials, sinó que també aporten beneficis a l’aire i ambient en contacte amb aquests materials.

En els materials:

 • Els microorganismes metabolitzen alguns compostos tòxics i els transformen en compostos menys tòxics, més volàtils, menys contaminants. Amb això, redueixen males olors, redueixen contaminació.
 • A més, s’ha demostrat que milloren les característiques dels materials, tenen efecte accelerant i fluïdificant.
 • Al recobrir el material amb microorganismes beneficiosos, aquests ocupen l’espai i gasten els recursos, evitant que organismes patògens puguin proliferar. Per això, repel·leixen infeccions, insectes i patògens.
 • El metabolisme dels microorganismes de Arqzyme allibera antioxidants naturals que protegeixen el material de l’oxidació i deteriorament. Allarguen la vida útil dels materials.

En l’ambient en contacte amb els materials:

 • A través del seu metabolisme, els microorganismes transformen compostos tòxics en menys tòxics, de l’aire, de l’aigua, etc. D’aquesta manera, purifiquen l’aire, l’aigua i l’ambient en contacte amb els materials que contenen els microorganismes.

 

¿Com descontaminen l’aire els microorganismes de Arqzyme?

Els microorganismes d’Arqzyme és una barreja de diferents microorganismes, entre ells bacteris fotosintètics, que realitzen la fotosíntesi i transformen diòxid de carboni en oxigen, purificant l’aire de l’interior de la casa. A més, s’ha demostrat que també degraden altres contaminants de l’aire.

 

Com purifiquen l’aigua els microorganismes de Arqzyme?

Els microorganismes de Arqzyme competeixen contra organismes patògens per l’espai i els nutrients, reduint la proliferació de microorganismes patògens.

Amb el seu metabolisme, també degraden compostos tòxics, nitrats, sulfats, etc.

Digereixen matèria orgànica, reduint la terbolesa i males olors.

 

Bio-cTF®

(Bio-ceràmica Tecnològica Funcional®)

 

Què són les ones electromagnètiques?

Les ones electromagnètiques són ones que transmeten energia a partir de camps elèctrics i magnètics. No necessiten de cap mitjà material per a propagar-se. Alguns exemples són: llum, calor radiant, microones, ones de ràdio, etc.

Estem familiaritzats amb les ones i les fem servir per desenvolupar la tecnologia. Els microones o el sol s’escalfen a través d’ones, el so o la llum es transmet a través d’ones. La ràdio, el wi-fi, la televisió, tot es transmet a través d’ones.

 

Què és l’espectre electromagnètic?

Existeixen diferents tipus d’ona que es diferencien per la seva longitud d’ona (λ), que descriu la distància entre dues crestes d’onada de l’ona.

L’espectre electromagnètic comprèn tot el conjunt d’ones de diferents longituds d’ona. Dins d’aquest espectre es diferencien diverses zones o regions: ràdio, microones, infraroig, visible, ultraviolat, raigs X, raigs gamma.

Les ones infraroges comprèn les ones amb longitud d’ona de 0,7-1000 micres que es subdivideixen en 3 tipus: infraroig proper (0,7-3 micres), infraroig mitjà (3 a 30 micres) i infraroig llunyà (30-1000 micres).

 

Per què les ones d’infraroig llunyà són beneficioses?

S’ha demostrat que les ones d’infraroig llunyà incideixen en les estructures biològiques i en les molècules d’aigua.

Produeix efecte calor que penetra en l’organisme, aportant beneficis a la circulació, musculatura, etc. També trenquen els ponts d’hidrogen que uneix les molècules d’aigua, de manera que s’aconsegueix tenir agrupacions de molècules d’aigua més petites. Per això, l’aigua és més bioassimilable, té una tensió superficial més baixa, més fluïdesa, més poder de neteja, incrementa la volatilitat dels compostos, etc.

L’aigua està present en tots els ambients, materials, animals, humans, plantes, aire, terra, etc. per això, les propietats regenerades de l’aigua tenen benefici en multitud d’aplicacions.

 

Què és la bioceràmica de Arqzyme?

La bioceràmica de Arqzyme o Bio-cTF (Bio-ceràmica Tecnològica Funcional®) és ceràmica constituïda per diferents minerals i en sinergia amb microorganismes beneficiosos que emet ones d’infraroig llunyà beneficioses.

 

Per què utilitzar bioceràmica en els materials construcció?

Les ones d’infraroig llunyà que emet la ceràmica són beneficioses per als materials de construcció i també aporten beneficis a l’aire, ambient i persones o altres organismes vius en contacte amb aquests materials.

En els materials:

 • Actua com accelerant i fluïdificant.
 • Té efecte antioxidant, prevé de l’oxidació i deteriorament. Per això, allarga la vida útil dels materials.
 • Millora la resistència de compressió als materials.

En l’ambient, les persones i altres organismes vius:

 • Emet ones cFIR beneficioses que milloren la microcirculació, la qualitat del son, redueix l’estrès oxidatiu, té efectes dilatadors i relaxant muscular, redueix el dolor, etc. Millora la salut general d’humans i animals.
 • Millora l’assimilació de nutrients i aigua de les plantes.
 • Té efecte antibacterià, redueix la proliferació de microorganismes patògens en aigua i superfícies.

 

 

Tamiz®

(Tractament magnètic d’aigua i fluids)

 

Què és Tamiz®?

Són dispositius que empren camps magnètics produïts amb imants permanents per a propiciar un tractament físic a l’aigua. Que li proporciona un seguit de canvis fisicoquímics, que incideixen favorablement en diversos sistemes industrials, agropecuaris i domèstics..

 

Com funciona Tamiz®?

Els condicionadors Tamiz® tenen al seu interior un conjunt d’imants permanent col·locats d’una manera determinada en dependència de les característiques de l’aigua i de les condicions de la instal·lació que es vol tractar, aquests imants actuen amb les sals que porta l’aigua i provocant modificacions fisicoquímiques que fan que la mateixa sigui més eficient, en proporcionar nombrosos beneficis..

 

Quina quantitat d’aigua tracta un Tamiz®?

Els condicionadors Tamiz® es dissenyen i construeixen per a instal·lacions des 4,5-100 000 litres per minut. El que representa canonades des de ½ fins a 40 Polzades.

Quins beneficis puc obtenir quan instal·lo un Tamiz®?

El condicionador magnètic Tamiz®, provoca un canvi fonamental que és l’augment de la solubilitat de les sals en l’aigua, el que provoca beneficis anti incrustants, millores en els conreus i les terres dels sistemes agrícoles, beneficis de neteja en sistemes hidrosanitaris de cases i centres de serveis, disminució de consums de productes químics, reducció de manteniments, entre molts altres.

 

Quant de temps de vida útil té un condicionador Tamiz®?

Els condicionadors Tamiz® tenen vida útil il·limitada, ja que són equips que no tenen parts en moviment, són construïts a força d’acers inoxidables, que tenen una llarga vida útil i imants permanents que només perden el 2% de la seva càrrega cada 100 anys..

 

Tamiz® elimina las sals de l’aigua?

No, els condicionadors Tamiz® no són suavizadores, ells només canvien la morfologia dels cristalls de les sals que van dissoltes en l’aigua convertint el carbonat de calci de la fase calcita (incrustant) a la fase aragonita (no incrustants), però en l’aigua es manté la mateixa quantitat de sals abans i després de passar pel condicionador magnètic.

 

Quanta energia elèctrica consumeix un Tamiz®?

Els condicionadors Tamiz® no consumeixen energia elèctrica, ja que el seu funcionament part de l’energia magnètica que li proveeixen els imants permanents que tenen al seu interior.

 

Cada quant temps he de donar-li manteniment als condicionadors Tamiz®?

Tamiz® no requereix cap tipus de manteniment posterior, ja que no té parts en moviment, ni consumeix cap tipus d’input, només en el cas que en l’aigua hi hagi una presència de ferro elevada, llavors amb determinada freqüència que dependrà de la quantitat de ferro que tingui la seva aigua, requerirà netejar el condicionador magnètic de les partícules de ferro que puguin quedar adherides al seu interior, aquest procés es realitza de forma fàcil amb aigua a pressió.

 

Què són les incrustacions o crostes?

Les incrustacions o crostes no és més que la deposició de les sals que vénen dissoltes en l’aigua, que són sals de calci, magnesi, sodi, potassi Sílice entre d’altres minerals, que a causa de l’elevació de la temperatura es precipiten i queden dipositades en les parets intercanviadores, formant una capa dura que obstrueix el pas normal de l’aigua o la suspensió aquosa.

 

Quina diferència té el tractament magnètic amb altres tecnologies similars?

Existeixen moltes tecnologia per a tractament d’aigua, unes fan servir mètodes, químics, altres mecànics i altres físics, els condicionadors magnètics, s’agrupen dins dels mètodes físics de tractament d’aigua. Les diferències amb els mètodes químics i mecànics radiquen en la forma d’aconseguir l’efecte, ja que un empra productes químics i l’altre realitza neteges de productes i canonades, mitjançant el despreniment amb ús de la força de les crostes enganxades.

 

Una vegada que passa pel Tamiz® l’aigua queda magnetitzada?

No seria correcte emprar el terme de l’aigua magnetitzada, doncs això faria entendre que l’aigua quedaria amb càrrega magnètica, i per tant els materials ferromagnètics serien atrets per l’aigua, en realitat el que passa és que l’aigua queda tractada magnèticament, o sigui té canvis fisicoquímics que modifiquen el seu comportament en determinades àrees i que provoquen els beneficis que reporten.

 

Els canvis fisicoquímics que produeix Tamiz® per quant temps els manté l’aigua?

L’aigua tractada magnèticament té una característica anomenada científicament com « Memòria Magnètica », el que significa que aquesta aigua « recorda », és a dir, manté aquest efecte rebut per un temps que està establert pels estudis científics realitzats que es troba entre 48 i 72 hores, passat aquest temps l’aigua comença a perdre l’efecte del tractament magnètic i torna a ser la mateixa que abans de ser tractada magnèticament.

 

Puc eliminar el meu suavitzador i el meu tractament químic i col·locar el Tamiz®?

El tractament magnètic no suavitza l’aigua, de manera que l’efecte de l’suavitzador i el condicionador magnètic no és el mateix, en el cas que la seva instal·lació requereixi aigua amb duresa per sota de 10 ppm, per raons que no siguin d’incrustació, llavors no podrà eliminar el suavitzador, però si el seu suavitzador el té només per raons anti-incrustants, en aquest cas si podrà ser eliminat i substituït per un condicionador Magnètic Tamiz®.

 

Quina reacció té l’aigua quan xoca amb els imants?

L’aigua en cap moment toca als imants ja que els mateixos estan folrats amb acer inoxidable o fora de la canonada segons sigui el cas, i per tant no es posen en contacte amb l’aigua.

 

Tecnologia VMF Vilardebó&Mortensen System

 

Què és la contaminació electromagnètica?

Des de fa milions d’anys els éssers vius, conviuen envoltats per ones electromagnètiques d’origen natural. Aquestes són visibles com la llum del sol, o invisibles com els raigs ultraviolats. Amb el progrés tècnic científic l’avanç ha estat tal, que una persona amb el seu telèfon mòbil pot comunicar-se amb una altra en qualsevol part del món mitjançant no només veu, sinó també dades, imatges etc.

En l’actualitat aquestes tecnologies, produeixen un excés de radiacions (no ionitzants) d’origen artificial, causades per una gran proliferació en els sectors de telefonia mòbil, repetidors de telefonia, ràdio i televisió, xarxes Wi-Fi, transformadors i línies d’alta tensió , entre moltes altres.

 

Com afecta la contaminació electromagnètica a la salut de les persones?

L’excés de radiacions no ionitzants té un impacte directe sobre la funció cel·lular del cos humà. Aquestes, provoquen un augment dels valors d’estrès que generalment poden provocar a més una disminució del sistema immunològic.

Com més gran és el grau de contaminació electromagnètica, més gran és l’impacte negatiu sobre el desenvolupament i benestar de l’ésser humà.

 

¿Com se si tinc contaminació electromagnètica en la meva llar?

Vilardebó & Mortensen realitza espectroscòpies (spectrum analyzer) que li permeten mesurar amb rigor els nivells generats pels camps electromagnètics (EMF) causats per les emissions de radiofreqüència entre d’altres …

Aquesta acció es realitza mitjançant la comprovació de la densitat del flux de potència de cadascuna de les emissions que combinades amb els camps elèctrics i magnètics, es traslladen a l’escala de resultats de Watts per metre quadrat (W / m2).

 

Què és VM System®?

VM SYSTEM redueix la intensitat de les radiacions electromagnètica, disminuint els efectes negatius que la Contaminació Electromagnètica exerceix sobre la funció cel·lular de qualsevol ésser viu (Persona, Animal, Vegetal). Aquesta contaminació es genera per l’excés de radiacions d’origen natural (Alteracions geològiques) i artificial (Antenes telefonia, mòbils, wi-fi, estacions transformadores i línies d’alta tensió, etc.).

VM SYSTEM és un sistema desenvolupat, fabricat i patentat per Vilardebó & Mortensen. Es compon de 2 dispositius (el VM1 i el VM2) que col·locats de manera estratègica, permet modificar el comportament molecular de l’aire mitjançant les dinàmiques que es generen en passar aquest a través de les estructures que formen els dispositius, reduint l’ambient carregat de radiacions nocives i ARMONIZANDO l’espai tractat.

VM SYSTEM redueix el ESTRÈS a què les cèl·lules es veuen sotmeses, millorant el metabolisme i la resposta immune de l’organisme.

 

Com s’instal·la VM System ®?

Prèviament a la instal·lació de VM SYSTEM, es realitzarà un estudi de l’edifici, zona o espai a tractar, per a això es requereix dels plans amb les característiques arquitectòniques. És important conèixer el tipus de ventilació i volum d’aire de cadascuna de les zones interiors a tractar; així com els corrents predominants que interactuen amb l’edifici. La meteorologia juga un paper molt important en el VM SYSTEM, ja que les característiques meteorològiques del lloc augmenten els nivells de càrregues electro-estàtiques que es generen dins de les mateixes instal·lacions. Es tracta d’realicar un procés d’anàlisi dels fluxos electromagnètics per m2 en els espais a tractar. Per a això, Vilardebó & Mortensen utilitza un analitzador d’espectre que identifica aquells rangs de freqüències que s’emeten per sobre dels nivells aconsellables.

Per garantir un bon funcionament del sistema és imprescindible que la instal·lació sigui duta a terme pel servei tècnic de Vilardebó & Mortensen.

Unes hores després de la instal·lació es fa un segon estudi d’anàlisi d’ones electromagnètiques per comprovar la reducció dels nivells de radiació.

Per seguir assegurant el correcte funcionament del VM SYSTEM i dels seus beneficis és altament recomanable dur a terme un control anual especialitzat, que consisteix en:

– Documentar, revisar i netejar cadascuna de les peces.

– Procedir al canvi d’aquelles peces en mal estat si fos el cas.

– Dur a terme un control de radiació (Espectroscòpia) ja que els valors de la contaminació electromagnètica poden variar amb el temps.