Arqzyme | Biotecnologia Arqzyme
21700
page-template-default,page,page-id-21700,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

/BIOTECNOLOGIA
ARQZYME

Què és?

Arqzyme, una nova manera de construir i entendre l’habitar, fonamentat en la salut. La Biotecnologia Arqzyme és la simbiosi de diferents tecnologies aplicades en el procés constructiu.

/LA BIOTECNOLOGIA

Tecnologia Bio-cTF®
Bio-Ceràmica Tecnològica Funcional

La tecnologia Bio-cTF® es fonamenta en l’aplicació del producte Building Ceram, un bioadditiu en pols que s’incorpora en els diferents materials de l’obra: formigó, morters, guix, pintura, aïllaments, revestiments.

arqzyme_boto2

Tamiz®
Filtratge i tractament físic de l’aigua i altres fluids

Millora la qualitat de l’aigua a través de la millora en la seva estructura molecular.

arqzyme_boto-tmz

Tecnologia Bio-fMF®
Bio-Ferments Microorganismes Funcionals

La tecnologia fMF es fonamenta en l’aplicació del producte Building Antiox, un bioadditiu líquid que s’incorpora en l’aigua que s’utilitza al llarg de tot el procés constructiu i en l’aire en el sistema de ventilació.

arqzyme_boto

Tecnologia VMF
Vilardebó & Mortensen System

La tecnologia VMF és un sistema compost per dos dispositius col·locats estratègicament en els espais, per tal de crear un flux d’aire capaç de generar ones acústiques amb unes determinades freqüències funcionals.

VMF_web

Funcionalitat de les Biotecnologies

La Biotecnologia Arqzyme s’emet en forma d’ones electromagnètiques i acústiques per aconseguir espais revitalitzants…

Llegir més...

La Biotecnologia Arqzyme s’emet en forma d’ones electromagnètiques i acústiques per aconseguir espais revitalitzants.

 

La tecnologia Bio-cTF® és ceràmica tecnològica funcional desenvolupada a partir de diferents minerals que emeten radiacions infraroges llunyanes cFiR a una intensitat baixa (0,1 – 5 mW/cm2)  i una longitud d’ona de 4 a 14  µm. Bio-cTF® té incidència en les estructures biològiques, biomolècules i fluids (especialment l’aigua) aconseguint l’equilibri del sistema (1).

 

FIR és una radiació electromagnètica no ionitzant que produeix un efecte no calor a temperatura ambient (1, 2). De totes maneres, en sistemes biològics, es produeix una transferència de calor entre les ceràmiques i la matèria o cos que pot inclús penetrar a l’interior del cos (3-5)

 

A l’aigua, transfereix energia pel què s’incrementa la vibració de les molècules d’aigua, es redueixen els clústers o agrupacions d’aigua pel trencament dels ponts d’hidrogen que les uneixen, millora la solubilitat de l’aigua, redueix la viscositat i la tensió superficial, incrementa la volatilitat d’alguns compostos, dissocia el peròxid d’hidrògens (H2O2), redueix el pH i millora la transferència d’energia de l’aigua (6, 7). Les ones cFIR emeses per les ceràmiques actuen com a accelerador durant les reaccions químiques reductores (1, 8, 9).

 

Tots aquests canvis en les propietats de l’aigua, milloren les condicions i propietats dels materials de construcció (formigó, ciment, morter, guix, pintura, aïllaments, revestiments) de manera que en milloren la qualitat, eficiència i la vida útil (10, 11).

 

La tecnologia Bio-fMF® és una barreja de microorganismes beneficiosos específicament dissenyada per aconseguir un ambient i llar saludable per a les persones, animals i plantes que hi habiten. També millora la qualitat, durabilitat i prestacions dels materials de construcció.

 

Els microorganismes beneficiosos són capaços de prevenir el “síndrome de l’edifici malalt”. En el formigó, millora la força, la resistència a la compressió, redueix el temps d’espera per desencofrar i millora la resistència a la tracció i a la flexió, inclús allarga la durabilitat del formigó (12-14). Això, redueix o elimina la necessitat d’afegir additius químics, que encareixen el material i contaminen.

 

L’arquitectura, el disseny, els materials utilitzats i els sistemes aplicats per Arqzyme estan dissenyats per respectar la naturalesa i les comunitats microbianes naturals i beneficioses (15-18).

 

A més, els microorganismes de Bio-fMF® absorbeixen les substàncies de l’entorn que ens rodeja, transformant-les amb altres substàncies amb propietats i efectes diferents. Absorbeixen substàncies tòxiques i perjudicials pel medi ambient i l’ésser viu, alliberant substàncies beneficioses per la salut humana (antioxidants, vitamines, aminoàcids, minerals essencials, etc.) (19-24)

 

Tamiz® és un equip magnètic que polaritza l’aigua i fluids que passen a través seu. Tamiz® està compost de potents imants permanents amb diferents polaritzacions segons la qualitat del fluid i l’aplicació desitjada. El camp magnètic que provoquen els imants provoquen modificacions fisicoquímiques en l’aigua o fluid. Incideix sobre els ions de les sals que estan dissoltes i modifiquen la seva posició.

 

Tamiz® modifica el pH, la solubilitat, la susceptibilitat magnètica, la conductivitat elèctrica, la tensió superficial, la bioassimilació, l’estructura de les sals, descalcifica, etc. Tamiz® es altament efectiu en el tractament i purificació d’aigua, transformant a més l’aigua en una qualitat òptima per a la salut de les persones (1-6).

 

Tamiz® també millora la qualitat de l’aigua amb què es treballen els materials de construcció, millorant també els materials de construcció: incrementa la resistència dels materials a agents químics, incrementa la resistència mecànica en torsió i compressió, millora la mobilitat i fluïdesa de la barreja, redueix porositat, etc. A més, redueix despeses i incrementa beneficis: disminueix el consum, incrementa la velocitat de assecatge i incrementa la vida útil dels materials.

 

La tecnologia VMF s’emet en forma d’ones acústiques reduint els efectes negatius que la contaminació electromagnètica, provoca sobre la funció cel·lular de qualsevol ésser viu -persona, animal o vegetal. Aquesta contaminació es genera per l’excés de radiacions d’origen natural -alteracions geològiques- i artificial -antenes de telefonia, mòbils, wifis, estacions transformadores i línies d’alta tensió.

 

La sinergia d’aquestes tres tecnologies redueix el stress al que les cel·lules estan sotmeses, millorant el metabolisme i la resposta immunològica de l’organisme, donant com a resultat un Equilibri Homeostàtic que revitalitza l’habitat i les persones, animals i vegetals que hi conviuen.

Beneficis per la salut. Ones cFIR.

L’adició de Bio-cTF® en els materials de construcció envolta les nostres llars i habitacles d’energia beneficiosa que millora…

Llegir més...

L’adició de Bio-cTF® en els materials de construcció envolta les nostres llars i habitacles d’energia beneficiosa que millora el benestar físic i emocional de les persones. Bio-cTF® irradia ones FIR des de tots els racons, zones i materials de l’edifici per aconseguir homeòstasi entre les diferents tecnologies i materials de ARQZYME.

 

Tots els canvis que produeix les radiacions cFIR en l’aigua també afecta als sistemes biològics ja que l’aigua forma part d’animals, plantes i humans.

 

De fet, diversos estudis científics han demostrat els beneficis de la ceràmica que emet FIR en la salut humana i la millora en la salut general (25):

 

  • Les ones cFIR que emet Bio-cTF millora l’assimilació o difusió de medicaments a través de la pell (7).

 

  • Millora la viabilitat cel·lular, redueix l’estrès oxidatiu, té efecte dilatador i relaxant muscular, retarda l’aparició de la fatiga després de la pràctica d’esport, actua com a neurotransmissor i millora l’absorció de calci de la cèl·lula (2, 26, 27).

 

  • Inhibeix el creixement de cèl·lules de melanoma (càncer de pell) (27).

 

  • Redueix la inflamació en artritis reumatoide (28, 29).

 

  • Millora la reparació cel·lular i té un efecte antioxidant en lesions cel·lulars produïdes per radiació ionitzant i per estrès oxidatiu i acumulació de radicals lliures (30).

 

  • Millora la qualitat del son (31).

 

  • Millora la producció de llet en dones que estan alletant (32).

 

  • Ajuda en la reducció de pes, com a conseqüència de de l’increment de microcirculació i el flux sanguini perifèric (33).

 

 

  • Potencia l’efecte de cremes anti-celulítiques i millora l’assimilació o difusió de medicaments a través de la pell (7, 36, 37).

 

Per tant, les ceràmiques que emeten ones cFIR exerceixen efectes beneficiosos en el benestar i la salut de les persones. Els efectes més notoris que es poden aconseguir al utilitzar-les com additius de construcció són un increment del benestar general, millora en la qualitat del son i en la microcirculació de la sang i reducció del dolor

Beneficis per la salut. Microorganismes beneficiosos.

Els components químics dels additius i materials de construcció deterioren les comunitats microbianes beneficioses de les superfícies dels edificis i promouen…

Llegir més

Els components químics dels additius i materials de construcció deterioren les comunitats microbianes beneficioses de les superfícies dels edificis i promouen la propagació de microorganismes patògens que afecten negativament tant a la construcció, com als éssers que hi viuen. A més, molts són contaminants i tòxics per a les persones.

 

S’ha demostrat que l’existència i propagació de microorganismes patògens a les llars i edificis perjudiquen la salut dels habitants i causen diverses malalties (per exemple: malalties respiratòries com asma, al·lèrgies, infeccions,
etc.) (16).

 

Bio-fMF® promou la propagació de microorganismes beneficiosos per totes les superfícies i materials de l’edifici, eliminant els microorganismes patògens. Reduint per tant, la causa de malalties i millorant el benestar de les persones.

 

Bio-fMF® redueix la contaminació de l’aire interior a través de la digestió dels compostos tòxics que fan els microorganismes beneficiosos (19-24). Creant d’aquesta manera, un ambient més saludable per tots els habitants de la llar o edifici.